Σταθμοί

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στις 3 του Σεπτέμβρη 1843 ξεσπά επανάσταση που αναγκάζει τον  Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα με συνεπακόλουθο την μετάβαση από την απόλυτη μοναρχία στην συνταγματική μοναρχία!

Στις 3 του Σεπτέμβρη 1974, με την ιδρυτική διακήρυξη ου ΠΑΣΟΚ, ο ελληνικός λαός αρχίζει να συνειδητοποιεί την ανάγκη απεμπλοκής του από την καπιταλιστική περιφέρεια αποζητώντας  Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση, Δημοκρατικές Διαδικασίες.

Στις 3 του Σεπτέμβρη 2020 η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας βαίνει συνεχώς επιδεινούμενη, απειλούνται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ελαχιστοποιούνται οι δημοκρατικές διαδικασίες με κατάφωρες παραβιάσεις του Συντάγματος, τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών αναστέλλονται ή καταργούνται και ο λαός απολαμβάνει όλο και λιγότερη δημοκρατία!