ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα παραδοσιακά καφενεία στα χωριά αποτελούσαν πάντα έναν χώρο συνάθροισης των κατοίκων, όχι μόνο για ψυχαγωγικούς λόγους, αλλά και για την ανταλλαγή απόψεων για θέματα και προβλήματα που απασχολούν τον τόπο τους.

Η παροχή κινήτρων για την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων στα χωριά θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης της ελληνικής υπαίθρου. Η Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων βασισµένη στην προσέγγιση LEADER, είναι µια µέθοδος σχεδιασµού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωµένων αναπτυξιακών στρατηγικών, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά οι οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δηµογραφικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Σε εθνικό επίπεδο απαραίτητη θεωρείται δημιουργία ξεχωριστού κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που πρέπει να ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο στο πραγματικό αντικείμενο δραστηριότητας και την εικόνα της επιχείρησης, ώστε να ενταχθούν τα καφενεία σε χαμηλό φορολογικό συντελεστή, με θεσμοθέτηση μειωμένων ασφαλιστικών υποχρεώσεων, και άλλα κίνητρα.

Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο προκειµένου οι τοπικές κοινότητες να ενισχύσουν τουλάχιστον την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές. Παρόμοιες ενέργειες και προγράμματα χρηματοδότησης δίνουν ευκαιρίες κατά κύριο λόγο στους γεωργούς για συμπληρωματικό εισόδημα καθώς και σε όσους δεν ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα να ασκήσουν αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα. Για παράδειγμα, υπάρχουν δράσεις για εκείνους που θέλουν να γυρίσουν στο χωριό τους και να ανοίξουν ένα μικρό καφενεδάκι ή μεζεδοπωλείο ή ουζερί.

Με μικρά επενδυτικά κίνητρα μπορούν να κινητοποιηθούν κι άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, οι οποίοι λόγω συνθηκών δεν δουλεύουν, όπως χτίστες, επιπλοποιοί, σιδεροκατασκευαστές, και κυρίως τοπικοί παραγωγοί γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, που μπορούν να προμηθεύουν τα καφενεία.

Στο πλαίσιο της ανάδειξης νέου τουριστικού προϊόντος που θα διαφοροποιείται από τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά στις αγροτικές περιοχές, μπορεί κάποιος που έχει κατά κύρια ή μερική απασχόληση τη γεωργική δραστηριότητα να ανοίξει ένα παραδοσιακό καφενείο και μέσα από αυτό να σερβίρει τοπικά γλυκίσματα, ποτά αλλά και μικρά πιάτα, με γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα της περιοχής του ή και της δικής του παραγωγής. Επίσης, ο υποψήφιος μπορεί να αναπτύξει συνέργειες με ενοικιαζόμενα δωμάτια, αγροτουριστικές μονάδες, τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία της περιοχής, ώστε να μπορέσει η επιχείρησή του να γίνει περισσότερο κερδοφόρα.