Μετά τον "εγκλεισμό"

Κατηγορία: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

Μετά την αναγκαστική απομόνωση λόγω καρονοϊού, έτοιμος για την εκούσια απομόνωση λόγω καλοκαιριού στο Ιόνιο