ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

Κατηγορία: ΔΙΑΦΟΡΑ

     Οι σύγχρονες πανηγυρικές εκδηλώσεις, παρόλο που μπορεί να είναι διασκεδαστικές και ενθαρρυντικές, μπορεί να έχουν και αρνητικές επιδράσεις στην πολιτιστική παράδοση.

     Η εμπορευματοποίηση της παράδοσης είναι ένα χαρακτηριστικό αφού σε πολλές περιπτώσεις, οι πανηγυρικές εκδηλώσεις μπορεί να εξελιχθούν σε εμπορικά γεγονότα όπου ο σκοπός είναι η προσέλκυση κοινού και η πώληση υπηρεσιών, αντί να διατηρούν αυθεντικές πολιτιστικές πρακτικές.

     Σε κάποιες περιπτώσεις, επίσης, οι σύγχρονες πανηγυρικές εκδηλώσεις μπορεί να αντιμετωπίζουν την πολιτιστική παράδοση με επιφανειακό τρόπο, παραλείποντας το βάθος και τη σημασία των παραδοσιακών πρακτικών.

     Αυτή  η αδιαφορία για την αυθεντικότητα των εκδηλώσεων και η επικέντρωση στην ψυχαγωγία μπορεί να οδηγήσει στον αποπολιτισμό, που αποτελεί παράμετρο της κατάρρευσης των κοινωνικών αξιών ή ακόμη πιο σίγουρα στη στρέβλωση της πραγματικής πολιτιστικής κληρονομιάς.