ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΙ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γίνεται αντιληπτό κάθε μέρα παι περισσότερο το γεγονός ότι μας έχουν καταντήσει ιδανικούς καταναλωτές, εκτεθειμένους ανεπανόρθωτα στο έλεος των κερδοσκόπων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτού του στυγνού δυνάστη, που εκμεταλλευόμενος τις σύγχρονες κοινωνικές διαταραχές, προσπαθεί να αλλάξει τις επιγενετικές πληροφορίες που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και καθορίζουν την γενετική ποικιλοφορφία της εξέλιξής μας. Θέλουν να μας φέρουν σε σημείο πλήρους εξάρτησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για τη διαχείριση των οικονομικών μας, ώστε να μας καταστήσουν απλούς καταναλωτές, χωρίς ταυτοποιημένο γενετικό κώδικα, και να μας χρησιμοποιούν με πλήρη έλεγχο προκειμένου να επηρρεάζουν άμεσα το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Ο γενετικός κώδικας ενός ατόμου παίζει έναν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των γενετικών του χαρακτηριστικών, όπως στην φυσική του εμφάνιση, στην προδιάθεσή του σε κάποιες ασθένειες, στις ατομικές αντιδράσεις. στη διατροφή, στο περιβάλλον, και γενικά στον τρόπο ζωής. Η επίδρασή του στις συνήθειες κατανάλωσης είναι σύνθετη και επηρεάζεται από κοινωνικούς, πολιτισμικούς, οικονομικούς, και ψυχολογικούς παράγοντες. Μπορεί να επηρεάσει την ευαισθησία στη γεύση, τον μεταβολισμό του ατόμου, μπορεί να έχει συνέπειες στον τρόπο κατανάλωσης ενέργειας και τον έλεγχο του βάρους, να συμβάλλει στην προδιάθεση σε ορισμένες ασθένειες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τις διατροφικές επιλογές του ατόμου. Ο καταναλωτισμός μπορεί να επηρεάζεται επίσης από τον τρόπο ζωής, τις κοινωνικές συνήθειες, και τις διαθέσιμες επιλογές στο περιβάλλον.

 

Η σχέση μεταξύ χρηματοπιστωτικού τομέα και καταναλωτή είναι δεδομένη. Είναι κρίσιμη για την οικονομία και τη λειτουργία ενός κοινωνικού συστήματος. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας περιλαμβάνει τράπεζες, χρηματιστηριακές αγορές, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλες οντότητες που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι καταναλωτές εξαρτώνται απόλυτα από αυτές τις υπηρεσίες για τη διαχείριση των οικονομικών τους. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι κερδοσκόποι του χρηματοπιστωτικού τομέα και αναπτύσσουν με τους καταναλωτές μια σχέση που είναι πολύπλοκη και πολυδιάστατη. Ενώ οι κερδοσκόποι επιδιώκουν να επιτύχουν κέρδη από τις χρηματοοικονομικές αγορές, οι καταναλωτές είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για τη διαχείριση του οικονομικού τους προϋπολογισμού, την αποταμίευση, τις επενδύσεις και άλλους στόχους.

 

Από την άλλη μεριά η σχέση μεταξύ του χρηματοπιστωτικού τομέα και του γενετικού κώδικα είναι ένα πολύπλοκο θέμα που περιλαμβάνει διάφορες πτυχές, με κύρια αφετηρία το γεγονός ότι ο γενετικός κώδικας ενδέχεται να επηρεάσει την αντίληψη του ατόμου για το ρίσκο και τις επενδυτικές του προτιμήσεις. Σε μια εποχή όπου οι τεχνολογίες όπως η γενετική δοκιμασία γίνονται προσβάσιμες, ορισμένες εταιρείες προσπαθούν να εξατομικεύσουν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με βάση τη γενετική πληροφορία των ατόμων. Προκύπτουν όμως ηθικά και νομικά ζητήματα. Έτσι αναγκάζονται να καταφύγουν, σε τολμηρές κοινωνικές τομές και πρωτόγνωρες για την δεδομένη σημερινή κοινωνία. Δεν διστάζουν να καταργήσουν όλα εκείνα που προσδιορίζουν την κοινωνική μας ταυτότητα, πατρίδα, οικογένεια, φύλο καθιστώντας μας απλούς αριθμούς με μοναδικό ενδιαφέρον την κατανάλωση. Μας θέλουν απλούς καταναλωτές.

 

Να μην ξεχνάμε, τέλος, ότι σύμφωνα με έρευνες αγοράς στην Ευρώπη και την Αμερική, τα άτομα χωρίς κοινωνική ταυτότητα που δεν είναι γεννετικά προκαθορισμένα αλλά γεννιούνται από τις περιβάλλοντικές επιδράσεις, είναι οι ιδανικοί καταναλωτές, κάτι που δεν αφήνει ασυγκίνητο τον καπιταλισμό και τους κερδοσκόπους του χρηματοπιστωτικού τομέα. Καιρός να ξυπνήσουμε!