ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Οι σύγχρονοι πολιτιστικοί σύλλογοι θα πρέπει επιτέλους να ξεπεράσουν την σύγχυση που  επικρατεί ανάμεσα στις λέξεις «πολιτιστικός» και «πολιτισμός».Η διαφοροποίηση των δυο λέξεων είναι βέβαια μικρή αλλά καίρια ουσιαστική.Ο «πολιτισμός» είναι ο βαθμός ανάπτυξης των υλικών και πνευματικών συνθηκών της κοινωνικής ζωής ενώ η έννοια της λέξης «πολιτιστικός» αναφέρεται σε αυτόν που υπηρετεί τον πολιτισμό ή τις εκδηλώσεις του.
Η πολιτισμική ανάπτυξη του ανθρώπινου γένους, είναι αφενός η πολιτιστική δράση, δηλαδή τα υλικά και πνευματικά έργα, οι διάφορες δραστηριότητες και τα έθιμα αλλά και η πνευματική καλλιέργεια ή κουλτούρα  δηλαδή οι αξίες, οι παραδόσεις, η παιδεία, η μόρφωση, η αισθητική, η εκλέπτυνση συμπεριφοράς, που συνισταμένα διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων κατά τόπους. Όλα αυτά αποτελούν τα στοιχεία της πολιτισμικής ταυτότητας ενός πολιτισμού τα οποία αν αλλοιωθούν ο πολιτισμός θα χαθεί.

Οι φορείς που υπηρετούν τον πολιτισμό, προκειμένου να αναδείξουν τον ρόλο τους,  θα πρέπει να παρεμβαίνουν κατ' αρχή στην ανάδειξη της τοπικότητας, αφού η τοπικότητα συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις ιδιότητες που διαμορφώνουντη φύση και τον χαρακτήρα των τοπικών κοινωνιών. Επίσης στο δομημένο περιβάλλον, με την προβολή και διαφύλαξη παραδοσιακών οικισμών,  αλλά και στα σύνολα του φυσικού περιβάλλοντος από το οποίο αντλώντας έμπνευση, μπορούν να αναδείξουν νέα καινοτόμα πρότυπα αστικής ανάπτυξης.Στη διατήρηση των εθίμων και των παραδόσεων προσαρμόζοντάς τα στα νέα δεδομένα, καθώς και στην καταγραφή και προώθηση των τοπικών μορφών και ιδιαιτεροτήτων της κάθε μορφής τέχνης. Στην καταγραφή, αρχειοθέτηση και προβολή των ιστορικών και θρησκευτικών κειμηλίων.Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις προκειμένου να προβληθεί το ντόπιο πολιτιστικό στοιχείο με τρόπο αυθεντικό και όχι με τρόπο τουριστικού προϊόντος.Στην τοπική κοινωνική οικονομία με την  αξιοποίηση των δυνατοτήτων της και την ανάπτυξη θεσμών και πρακτικών κοινωνικής οικονομίας, όπως οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι εθελοντικές οργανώσεις, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι δράσεις πολιτών.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 28 Δεκέμβριος 2018 16:29)